Plooi Coaching 's-Hertogenbosch - ontplooit mensen

IEMT is een extreem snelle en effectieve methode om belemmeringen in jouw systeem te neutraliseren. De methode is vanuit EMDR doorontwikkeld door Andrew T. Austin.

In tegenstelling tot andere vormen van therapie gebaseerd op oogbewegingen zoals EMDR, gebruikt IEMT niet simpelweg links-rechts oogbewegingen, waarbij het bereiken van resultaat niet altijd gegarandeerd is. IEMT maakt gebruik van meerdere dimensies en verdiepings- lagen waardoor t.o.v. EMDR een positief onderscheidend effect kan worden bereikt.

Met IEMT kan ik direct op zeer nauwkeurige wijze waarnemen
welke oogbewegingen de grootste impact hebben op de beoogde veranderingen t.a.v. bijvoorbeeld jouw gemoedstoestand.
Hierdoor kan met IEMT in een relatief korte periode (meestal binnen één sessie) al effect worden bereikt. 

IEMT kan ingezet worden bij belemmerende emoties en gedachten, als je kampt met een zelfbeeldvraag of gebrek aan eigenwaarde,  en zelfs bij post traumatische stress (PTSS).

Het voordeel van IEMT is dat niet jouw hele verleden hoeft te worden opgerakeld. Het gaat er bij IEMT om dat je zelf de relevante gebeurtenissen in jouw gedachten houdt, tijdens het volgen met jouw ogen van het aangegeven bewegingspatroon.

Je zult dan merken dat negatieve gevoelens omtrent deze gebeurtenis of de desbetreffende kwestie vrijwel direct blijvend verminderen en op alle gebeurtenissen die hiermee in verbinding staan..