Plooi Coaching 's-Hertogenbosch - ontplooit mensen, verbindt teams, vitaliseert organisaties
Voor Bedrijven

In het weekend van 20 april is deze site volledig vernieuwd. 
Neem een kijkje op https://plooicoaching.nl

Een organisatie bestaat nog steeds uit een verzameling van individuen.Voor een optimaal bedrijfsresultaat is het de kunst om die individuen maximaal te ontwikkelen, motiveren en verbinden.


Cultuur en managementstijl zijn essentiële elementen om van een bedrijf een zich onderscheidende onderneming te maken. Aanwezig potentieel kunnen en durven herkennen en daarop ontwikkelen, liever stimuleren dan alleen aanspreken op aandachtspunten.  

Medewerkers willen verbinden in teams en die teams betrekken bij doelstelling, uitvoering en bereikt resultaat maken van een organisatie een onderscheidende werkgever. En dat werkgeverschap uit zich gegarandeerd in bedrijfsresultaat.

Voor deze organisaties biedt Plooi Coaching, Training en Advies de volgende diensten:

•   teambuilding en-coaching 
•   intervisiebegeleiding 
•   trainingen 
•   individuele coaching  


Teambuilding en -coaching

"Van samen werken naar samenwerken"

Wat beweegt individuen in een team, welke verbindende elementen of addertjes zijn aanwezig?
Hoe verander je allergie in synergie?

Een verzameling individuen maakt nog geen team; vertrekpunt in de begeleiding is een open verkenning van persoonlijke doelen en drijfveren, die stapsgewijs zicht geeft op verbindende factoren in het team, en mogelijke irritaties.

Van hieruit worden medewerkers en leidinggevende begeleid in een intensieve interactie, die leidt tot wederzijds kennismaken, begrip en een gedeelde wens tot doelgericht samenwerken.
 
Intervisiebegeleiding

"Delen geeft vermenigvuldigen".


 
De methode van intervisie helpt om die aanwezige kennis zichtbaar en bruikbaar te maken voor medewerker en organisatie.
 
In een faciliterende rol begeleidt de coach een groep medewerkers in het verkennen van een vooraf ingebracht onderwerp, en het uitwisselen van kennis en ervaringen over dit onderwerp.
 
Deze methode leidt tot actieve kennisdeling (of nog meer: kennis-vermenigvuldiging), en teamoverschrijdende samenwerking en innovatief vermogen.
 
Trainingen
 
"Communicatie tussen mensen vormt de lijm
tussen bedrijf en medewerkers,
en medewerkers onderling;
hiermee legt het de basis voor doelgericht werken
en het overtreffen van gepland resultaat".


Plooi Coaching, Training & Advies ondersteunt uw organisatie en kader met trainingen en advies op het gebied van effectieve (interne) communicatie en motiverend managen. 
Niet altijd geeft alleen vertellen de juiste boodschap; Luistervaardigheid en vraagstelling zijn in de praktijk minstens zo belangrijk voor het creeren van draagvlak en taakvolwassenheid.

Op organisatie gerichte deskundigheidsgebieden van Plooi Coaching, Training & Advies zijn (ver)binden en motiveren van medewerkers, teambuilding, organisatiecultuur en strategie:
  
  • doelgericht werken
  • motiverend communiceren
  • situationeel leidinggeven
  • het geven van constructieve feedback
  • constructieve voortgangs- en evaluatiegesprekken
  • communicatie in teams; faciliterend communiceren
 
Individuele coaching van medewerkers 

Aan de hand van een vooraf met medewerker en leidinggevende geformuleerd coachdoel wordt in een serie gesprekken aandacht gegeven aan zelfinzicht en zelfontwikkeling, die als vanzelfsprekend hun uitwerking hebben op alle aspecten van de taakuitvoering. 

Meer informatie over vormen van individuele begeleiding vindt u hier.

Meer informatie over uw samenwerkingspartner vindt u hier. Op basis van uw specifieke vraag gaan wij graag met u in gesprek voor een maatwerkaanpak. 

Een overzicht van eerdere opdrachtgevers vindt u 
hier.

Wilt u meer weten?