Plooi Coaching 's-Hertogenbosch - ontplooit mensen, verbindt teams, vitaliseert organisaties
RSS Volgen Fan worden

Recente posts

Millennialstress en studentenstress: het verband.
Waarom zitten zoveel millennials thuis met een burn-out?
De impact van mindset, en hoe die te veranderen
Burnout heeft niets met stress te maken?
Snel uit de kreukels na "" in de #kreukels ?

Categorieën

millennialstress
NLP
vitaliteit
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

Millennialstress en studentenstress: het verband.


Er was al stress bij millennials; nu is er ook soortgelijke stress onder studenten. En die stress lijkt een hype te worden. Inmiddels is het  stresspatroon onder studenten ook wetenschappelijk onderzocht en opgenomen op de agenda van het ministerie van Onderwijs.
Wat ontbreekt in het onderzoek is de oorsprong van het patroon.

Persoonsvorming (als basis voor persoonlijke stevigheid) word in artikelen herhaaldelijk genoemd als taak voor het onderwijs; die taak lag eerder bij ouders, maar is in een veranderende samenleving steeds meer gedelegeerd naar onderwijs en kinderopvang.
 
Identiteitsvorming is de basis voor eigenheid, verbondenheid, eigen keuzes en de bewaking van levensbalans; van het vanzelfsprekende samenspel tussen geven, grenzen, ontvangen en vragen. Eerder werden werden deze inzichten  van huis uit meegegeven  in kwalitatieve één op één- tijd tussen kind en ouder; een element wat in de millennialgeneratie steeds meer verloren is gegaan.
Jongeren die nu vanaf vroege leeftijd in een competitieve omgeving hun plaats moeten vinden (want zelfs de leiding in de kinderopvang is al te schaars) en ouders die onvoldoende tijd nemen om hierin kwalitatief aan te vullen. Referentiekader voor identiteitsvorming wordt dan de groepsdynamiek; tegen elkaar en concurrerend, zichzelf vergelijkend met de ander in plaats van “authentiek”. In dit kader komt het Nederlandse systeem er dan ook bijzonder karig af  vergeleken met het Zweedse systeem.
 
De millennialgeneratie, inmiddels ook actief in het bedrijfsleven is toe aan haar nieuwe verantwoordelijkheid van het ouderschap. Daarin nemen ze mee  wat zij zelf in hun jeugd hebben meegekregen ( want zo werkt dat) en wat dus bij hen al tot stress heeft geleid. Merkbaar is al hoe zij steeds meer de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen bij het onderwijs leggen (en dat vaak ook op een agressieve manier).  En generatie- overschrijdende patronen  zijn voorspelbaar wanneer niet aangepakt.
 
Een overtreffende trap van samenlevingsstress en solisme lijkt dus waarschijnlijk wanneer niet in de basis wordt gekeken naar de kwaliteit van identiteitsvorming in de jeugd. Niet als verantwoordelijkheid van het onderwijs, maar als fundament  de verantwoordelijkheid van ouders.
 
Om dit aan te pakken is er een quick- win scenario (de oorsprong van het patroon met de millennialgeneratie bespreekbaar maken en huidige jongeren/ studenten spelenderwijs preventief begeleiden in de vorming van hun eigenheid en het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardigheden) en een duurzamer scenario (dit patroon wetenschappelijk verkennen en waar nodig een andere aanpak integreren in kwalitatieve begeleiding in de jeugd) ; uiteindelijk als samenleving kijken naar de structuren rond opvoeding, BSO en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen ouderschap en onderwijs en hierin ook komen tot een nieuwe synergie tussen ouderschap en onderwijs/BSO. Want dat die verhouding zoek is lijkt duidelijk.

Waarom zitten zoveel millennials thuis met een burn-out?


Steeds meer millennials (geboren tussen 1980 en 2000) hebben op jonge leeftijd al last van stress- en burnoutverschijnselen. Bijgaand filmpje geeft inzicht in het mechanisme wat dit patroon veroorzaakt.


Samengevat zijn sleutels tot oplossing van dit patroon:
-  een gevoel van samen in plaats van individualiteit,
- kwetsbaar durven zijn in plaats van perfectionisme, 
- zo vroeg mogelijk reflecteren op de patronen die leiden tot stress, zoals in het filmpje beschreven,
- van daaruit werken aan een reeel verwachtingspatroon aan jezelf en anderen en ontwikkelen van vaardigheden (interpersoonlijk) om hieraan invulling te geven.

De impact van mindset, en hoe die te veranderen

Mindset

Een mindset is een manier van denken en een manier om naar jezelf te kijken. Een verzameling van overtuigingen in jou is bepalend voor hoe je denkt over leren, jouw kwaliteiten en hoe je reageert op mensen, situaties en gebeurtenissen in het dagelijks leven. Jouw mindset beinvloedt in sterke mate jouw persoonlijkheid en  karakter.
Iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar mindset is dr. in de psychologie Carol Dweck (USA,1946). Zij heeft ontdekt dat er twee basis mindsets oftewel denkstijlen zijn:
 • Fixed mindset / Statische mindset: beperkende overtuiging
 • Growth mindset / Groeimindset: faciliterende overtuiging
 
Fixed mindset / Statische mindset:
In deze mindset:
 • denk je dat intelligentie een vast gegeven is en dat daar niets aan te veranderen is. Dit betekent dat je doet waar je goed in bent en je spant je nauwelijks in.
 • vermijd je dingen die je niet kent of waarvan je denkt dat je ze niet kunt.
 • durf je niet snel iets nieuws uit te proberen omdat je er al snel van uitgaat dat je het toch niet kunt.
 • heb je moeite met het omgaan met kritiek. Soms negeer je de kritiek zelfs.
 • schaam je je als iets niet lukt
 • geef je snel op als iets anders loopt en/of tegenzit.
 
Growth mindset / Groeimindset
In deze mindset:
 • merk je dat je nieuwe dingen kunt leren en vaardigheden kunt ontwikkelen door jezelf de kans te geven iets nieuws uit te proberen.
 • pak je nieuwe dingen op en ga je uitdagingen aan.
 • sta je open voor kritiek en leer je hiervan om je verder te ontwikkelen.
 • maak je gebruik van steun en succes van andere mensen om jezelf verder te ontwikkelen.
Met deze groei- mindset stimuleer je jouw brein ( wat je hele leven lang plastisch en ontwikkelbaar blijft) om zich verder te ontwikkelen.
 
Mindset en persoonlijkheid
Persoonlijke groei en geluk is haalbaar voor iedereen en is niet afhankelijk van je intelligentie(niveau). Belangrijker voor persoonlijke groei en geluk zijn persoonlijke eigenschappen als doorzettingsvermogen, discipline, lef hebben, omgaan met tegenslagen en steun durven vragen. Het is ook goed om dus te weten dat je hersenen continu in ontwikkeling zijn. Hoe meer je ze prikkelt, des te meer groei je kunt gaan ervaren. Kortom….je mindset doet ertoe en het goede nieuws is dat je je mindset kunt beinvloeden en veranderen van een Fixed mindset naar een Growth mindset.
 
Wat is jouw mindset?
Het is goed om stil te staan bij jouw mindset. Neem de tijd om na te gaan hoe jij reageert als je iets goed hebt gedaan en/of wanneer iets niet gelukt is. En welke gedachten komen dan bij je op? Zijn dat gedachten die horen bij een Fixed mindset, zoals:
 • ‘ik schaam me rot"
 • "ik heb gefaald"
 • "jij kan makkelijk praten"
 • "ik vind het saai"
 • "gelukkig heb ik er niet veel moeite voor gedaan"
Of zijn dat gedachten die passen bij een Growth mindset, zoals:
 • "hoe zal ik dit gaan doen?"
 • "ik ga het proberen"
 • "ik mag hulp vragen"
 • "ik kan het"
 
Het kan trouwens best zijn dat je in verschillende situaties en gebeurtenissen de kenmerken van een andere mindset vertoont. Als je dit voor jezelf helder hebt, kun je leren steeds meer je bewust te zijn van de mindset waarin je zit en of die je helpt om je doel te bereiken. Als je niet tevreden bent over je mindset kun je die gaan trainen om te veranderen. Je persoonlijkheid is voor een deel zeker veranderbaar.
 
Je mindset veranderen / Groeidenken
Het is fijn als je op een gegeven moment ontdekt dat ieder mens het in zich heeft om zich verder te ontwikkelen. Door in je Growth mindset te komen, kun je stappen zetten naar meer succes en geluk. Door steeds terug te keren naar deze Growth mindset en dus de gedachten en gedragingen die erbij horen (zie boven) ook echt toe te passen en te oefenen kun jij jezelf veranderen op dit onderdeel. Om dit te bereiken moet je dus echt bewust zijn van je gedachten op momenten dat:
 • er iets niet gaat zoals je verwachtte of wilde
 • er nieuwe uitdagingen zijn
 • er iets helemaal mis gaat
 • er kritiek op jou of je werk gegeven wordt
 • enzovoorts
 
En dan is het belangrijk om je gedachten te toetsen aan die van de Growth mindset. Oftewel, je vraagt jezelf af of je op dat moment en in die situatie een Growth of een Fixed mindset hebt. Heb je een Growth mindset dan geef je jezelf een compliment (YES!) en heb je een Fixed mindset dan besef je dat je NOG niet de gedachten hebt die je wilt. Je bedenkt dan een vervangende gedachte die wel past in de Growth mindset. Die positieve gedachte spreek je een aantal keren voor jezelf uit, en dat mag hardop, en daarna ga je verder met zoveel mogelijk de gedachten en gedragingen die horen bij een Growth mindset.
 
Voordelen van de Growth mindset
 • Je leven wordt er leuker van. Je krijgt/hebt (meer) plezier in dingen.
 • Het is goed voor je zelfvertrouwen.
 • Je hoeft niet alles te kunnen of weten….en mag dit ook zeggen.
 • Je mag fouten maken.
 • Je relaties met andere mensen verbeteren doordat de contacten zich verdiepen.
 • Als iets nu niet lukt, kun je zeggen dat het nog niet gelukt is.
 • Het geeft je de mogelijkheid om te blijven leren en door te zetten.
 • Je leert van feedback/kritiek.
 • Je leert omgaan met tegenslagen.
 • Je wordt veerkrachtig(er).
 • Je voelt je gelukkig(er).

Wil je weten wat jouw mindset is? Doe hier de gratis test.

Burnout heeft niets met stress te maken?

De laatste weken geven meerdere partijen hun visie op de interactie tussen stress en burnout. Samengevat: er moet balans zijn tussen energienemend en energiegevend; bij zowel werkgever als werknemer.Graag opper ik een gedachte vanuit werkgeversperspectief. Medewerkers (anders dan werknemers) zijn het kapitaal van jouw organisatie en vragen ook onderhoud. Onderhoud in de vorm van passend en uitdagend werk wat met ze meegroeit, feedback die ze verdienen (dus ja, ook positieve feedback) en duidelijkheid over de positie en koers van de organisatie waarvan ze deel uitmaken, en hun definieerbare bijdrage in het bereiken van die bestemming (Missie> doel> strategie> aanpak).

Zonder dat onderhoud kunnen ze een aanzienlijke kostenpost en kopzorg worden binnen jouw onderneming. Door verzuim, door productiviteit, door verloop.
Werkgevers en managers zijn veelal verleerd om met medewerkers als mensen om te gaan. Sterker nog: misschien zijn we de laatste jaren wel veel breder verleerd om elkaar als mens te zien en wordt intermenselijke verbinding nu steeds meer als nieuwe ontdekking gebracht waarop nu zelfs academici promoveren.

Echt succesvolle organisaties zijn echter nog steeds in staat een balans te handhaven tussen externe en interne oriëntatie, tussen shareholdersvalue en betrokkenheid, tussen klant- en medewerkersgerichtheid, tussen taak- en mensgerichtheid. Daarmee kwalificeren ze zich dan ook meteen als de goede en gewaardeerde werkgevers die zo de parels uit de arbeidsmarkt naar zich toe trekken.

Dit laatste is in een krapper wordende arbeidsmarkt een waardevolle asset. Niet moeilijk om te leren; wel handig om te kunnen.

Snel uit de kreukels na "" in de #kreukels ?

In de serie “in de kreukels” ging Sophie Hillebrand maximaal kwetsbaar.
Via haar eigen burnout-proces gaf ze ons inzicht in veroorzakende mechanismen en een aantal mogelijke wegen naar herstel.
 
“Persoonlijkheid” werd hierin helaas als statisch gegeven gezien; een niet te veranderen en veelal vaststaande reden voor productief of minder productief gedrag.
Terwijl zelfbeeld en uit jeugd meegebrachte normen en waarden juist die persoonlijkheid bepalen, waardoor het verkennen en aanpakken daarvan ook die persoonlijkheid werkelijk kan beïnvloeden.
 
Niet het leren leven met jouw persoonlijkheid zou dus het devies moeten zijn, maar het vinden van de triggers die jou tegenhouden om hierin te ontwikkelen. Daar op dieper niveau iets mee doen, dichter bij jezelf komen en je hiermee een meer authentieke, energie- gevende levenshouding eigen maken.
 
Ook werd het fysieke herstelproces buiten beschouwing gelaten; in de laatste aflevering werd zelfs een periode van driekwart jaar  niets doen benoemd. Met maatgerichte adviezen over in- en ontspanning, dagritme en voeding kan het herstelproces echter aanzienlijk worden versneld.
 
Voor meer informatie over hoe en wat: www.ontplooi-je.nl
De serie nog een keer bekijken?
https://www.npo.nl/sophie-in-de-kreukels/BNN_101380623